Poprzednie edycje

Historia Juwenaliów Krakowskich sięga lat 60.
Organizacja w obecnej formule sięga początków lat 90.
Przed Wami kilka ostatnich realizacji.